Bagaimana untuk mencari vektor serenjang

Anonim

Teguhan dipanggil vektor, sudut di antara mereka adalah 90º. Vektor tiruan dibina menggunakan alat lukisan. Sekiranya koordinat mereka diketahui, maka kita boleh menyemak atau mencari perpecahtelitian vektor dengan kaedah analisis.

Anda perlukan

  • - protractor;
  • - kompas;
  • - baris.

Arahan

1

Membina vektor tegak lurus dengan ini. Untuk melakukan ini, pada titik permulaan vektor, kembalikan semula yang berserenjang dengannya. Ini boleh dilakukan dengan protractor, menetapkan sudut hingga 90º. Jika tidak ada protraktor, buat dengan kompas.

2

Tetapkannya pada titik permulaan vektor. Lukis bulatan dengan radius sewenang-wenangnya. Kemudian bina dua bulatan dengan pusat di titik di mana bulatan pertama melintasi garis di mana vektor terletak. Lingkaran lingkaran ini mestilah sama antara satu sama lain dan lebih besar daripada jejari bulatan pertama yang dibina. Pada titik persilangan bulatan, bina garis lurus yang akan berserenjang dengan vektor asal pada titik asalnya, dan letakkan di atasnya vektor tegak lurus dengan yang satu ini.

3

Tentukan perpendicularity dua vektor sewenang-wenangnya. Untuk melakukan ini, dengan menggunakan terjemahan selari, bina mereka supaya mereka datang dari satu titik. Ukur sudut di antara mereka dengan menggunakan protractor. Sekiranya 90º, maka vektor adalah tegak lurus.

4

Cari vektor berserenjang dengan volum yang koordinat diketahui dan sama dengan (x; y). Untuk melakukan ini, cari sepasang nombor (x1; y1) yang akan memenuhi kesamaan x • x1 + y • y1 = 0. Dalam kes ini, vektor dengan koordinat (x1; y1) akan berserenjang dengan vektor dengan koordinat (x; y).

5

Contoh Cari vektor berserenjang dengan vektor dengan koordinat (3; 4). Gunakan harta vektor tegak lurus. Menggantikan koordinat vektor ke dalamnya, dapatkan ungkapan 3 • x1 + 4 • y1 = 0. Angkat pasangan nombor yang menjadikan identiti ini benar. Sebagai contoh, sepasang nombor x1 = -4; y1 = 3 menjadikan identiti itu benar. Ini bermakna vektor dengan koordinat (-4; 3) akan berserenjang dengan yang satu ini. Terdapat set nombor yang tidak terhingga seperti itu, dan oleh itu terdapat banyak vektor yang tidak terhingga juga.

6

Semak tegak lurus vektor dengan bantuan identiti x • x1 + y • y1 = 0, di mana (x; y) dan (x1; y1) adalah koordinat dua vektor. Sebagai contoh, vektor dengan koordinat (3; 1) dan (-3; 9) adalah tegak lurus, kerana 3 • (-3) + 1 • 9 = 0.

  • vektor serenjang pada tahun 2019