Bagaimana untuk mencari kawasan trapezoid, jika asas diketahuiAnonim

Dengan definisi geometri, trapezoid adalah quadrangle, di mana hanya satu sepasang sisi selari. Pihak-pihak ini adalah pangkalannya . Jarak antara asas dipanggil ketinggian trapezoid . Anda boleh mencari kawasan trapezoid menggunakan formula geometri.

Arahan

1

Ukur asas dan ketinggian AVSD trapezoid . Biasanya nilai mereka diberikan dalam keadaan masalah. Dalam contoh ini, penyelesaian masalah ini, asas AD (a) trapezoid ialah 10 cm, pangkalan BC (b) adalah 6 cm, ketinggian trapezoid ialah BK (h) - 8 cm. Gunakan rumus geometrik untuk mencari kawasan trapezium jika panjang pangkalannya ketinggian - S = 1/2 (a + b) * h, di mana: - a adalah nilai asas AD dari trapezoid ABCD, - b ialah nilai asas BC, - h ialah nilai ketinggian BK.

2

Cari jumlah panjang asas trapezoid : AD + BC (10 cm + 6 cm = 16 cm). Bahagikan jumlahnya sebanyak 2 (16/2 = 8 cm). Kalikan bilangan yang dihasilkan dengan panjang ketinggian matahari trapezoid ABCD (8 * 8 = 64). Jadi, kawasan trapezoid ABCD dengan asasnya sama dengan 10 dan 6 cm dan ketinggian bersamaan dengan 8 cm akan sama dengan 64 sq. Cm.

3

Ukur asas dan sisi AVSD trapezoid . Misalkan dalam contoh ini menyelesaikan masalah, asas AD (a) dari trapezoid adalah 10 cm, pangkalan BC (b) adalah 6 cm, sebelah AB (c) adalah 9 cm dan sisi CD (d) adalah 8 cm. jika asas dan sisinya diketahui - S = (a + b) / 2 * (√ s2 - ((ba) 2 + c2-d2 / (2 (ba)) 2, di mana: - a adalah saiz asas AD trapezium ABCD, - b - saiz asas BC, - s - nilai sisi AB, - d - nilai CD sisi.

4

Gantikan panjang asas trapezoid dalam formula: S = (a + b) / 2 * (√ s2 - ((ba) 2 + c2-d2 / (2 (ba))) 2. Selesaikan ungkapan berikut: (10 + 6) / 2 * √ (9 * 9 - ((10-6) 2+ (9 * 9-8 * 8) / (2 * (10-6)) 2. Untuk melakukan ini, memudahkan ungkapan dengan membuat perhitungan dalam kurungan: 8 * √ 81 Cari nilai produk: 8 * √ (81-17) = 8 * 8 = 64. Jadi, kawasan trapezoid ABCD dengan pangkalan, bersamaan dengan 10 dan 6 cm, dan sisi sama dengan 8 dan 9 cm akan sama dengan 64 meter persegi.

Perhatikan

Jika kedua-dua belah trapezoid adalah sama, maka ia dipanggil isosceles. Diagonalnya sama, sudut di pangkalan juga sama.

  • Formula Dalam Talian